hex79

65 tekstów – auto­rem jest hex79.

Tonąc w morzu obfitości
Nie sposób zna­leźć te­go, co nap­rawdę cenne 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 maja 2011, 10:38

nad na­mi to sa­mo ro­zis­krzo­ne niebo
cho­ciaż za­miast bu­tel­ki piwa
w dłoniach
mam ku­bek ciepłego mleka 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 grudnia 2010, 16:10

płakałam,
bo łzy ga­siły og­niste uczucia 

myśl
zebrała 33 fiszki • 23 października 2010, 19:36

zniena­widziłam pas­te­lowe kolory
bo bez ciebie wszys­tko jakieś
bledsze
tęczo, użycz mi swoich barw 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 października 2010, 16:02

jes­tem o krok od bun­tu - cze­kam na je­den twój grzech. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 października 2010, 20:44

łudziłam się, że dro­ga zaw­sze będzie pros­ta, lecz nasz ho­ryzont kur­czył się i nies­pos­trzeżenie po­jawiło się rozdroże. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 września 2010, 13:12

Czy to nie ab­surdal­ne, że naj­piękniej­sze wspom­nienie może być za­razem naj­smut­niej­szym ? 

myśl
zebrała 36 fiszek • 16 września 2010, 20:01

Naj­wyższa zbrod­nia - spa­lić marze­nie, spuścić głowę, poz­wo­lić um­rzeć duszy. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 13 września 2010, 17:26

Spłonąć z bólu, i słyszeć jak skwier­czą łzy, gdy połączą się z ogniem. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 12 września 2010, 14:27

A ta nadzieja jak bańka myd­la­na...krucha i ulot­na .
Zos­ta­wia po so­bie od­ro­binę smut­ku i tęsknoty
za czymś niewypowiedzianym. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 26 sierpnia 2010, 14:22

hex79

Istniejesz dla mnie tylko wtedy, kiedy stawiasz mi opór. Moje życie nie wiele dla mnie znaczy, choć wolę odebrać ci twoje, nim zdążysz wymierzyć mi cios.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hex79

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność